dinsdag 11 december 2012

Verdwijn, zwijn

Verdwijn, zwijn

langs wegen waar wilde zwijnen vertoeven
in wegbermen die door zwijnen omgewoeld worden.

losgewoelde wegkanten worden door de
zwijnverdwijnblokken verhard.

waterafvoer wordt direct naast de
wegkant verbeterd waardoor strooizout
niet over de berm uitloopt en direct wordt
afgevoerd naar beneden in de putten.
berm bodem zal evenwel minder 
proteïnen bevatten.

wilde zwijnen zullen zich verder van de
wegrand ophouden waardoor
de kans op ongelukken vermindert.
blokken hebben scherpe randen en de
zwijnen willen hun gevoelige neus niet
beschadigen door de blokken 
ondersteboven te woelen.

omdat de mineralen en zouten niet meer
bereikbaar zijn voor de zwijnen,
zal de aantrekkingskracht van
wegkanten verdwijnen.

berijden van de berm zal door
zwijnverdwijnblokken de noodzakelijke
correctie van het voertuig makkelijker zijn,
waardoor eenzijdige ongevallen 
zullen afnemen.

bermen zijn door de waterafvoer
en berging in de blokken 
sneller droog waardoor de
weg veiliger is en het onderhoud 
aan de berm geringer.