dinsdag 3 maart 2015

Bydlo


Bydlo

de getrokken wagen
komt dreunend dichterbij
de kreunende zware wielen
het snuiven van de ossen
zij komen nu knarsend langs!

dan wordt het rollen zwakker
het puffen en hijgen nemen af
de Poolse wagen die Bydło heet,
wat een benaming is voor 'vee'
verdwijnt in het verre Rusland.

alleen de muziek blijft:
dreunen, kreunen, snuiven,
knarsen, rollen, puffen, hijgen.