vrijdag 2 mei 2014

Doofblind


Doofblind

Langs de boorden van de Berkel
kijkt hij uit over dreigende wolken
uit het noorden, hij citeert een zin
in kopstem van de doofblinde vrouw:

"...Wenn die himmlische Luft 
durch deine Seele weht"

de Scandinavische wind is lauw
geheime boodschappen verbergen
zich in zware 'rolwolken'

hij kan ze niet duiden
tast diep in het duister
gelijk een doofblinde
in het "Land van stilte 
en duisternis".