dinsdag 10 november 2015

Bloedsupermaan

Bloedsupermaan

"Ja, Ja, 'k bloed, 'k bloed!!"
zei een meisje, terwijl ze bloed verloor
de maan stond vol aan de zwarte hemel
uitwendig rood te verkleuren.

"Hij is reusachtig, hij is heel groot"
zei de vrouw voor haar huis
de maan stond laag aan de horizon
oranje in het violet van het uitspansel.

"Bloedsupermaan schijnt vannacht"
Voor het laatst gebeurde dat in 1982
de volgende keer in het jaar 2033
geringe kans dat zij dat haalt.

"Bij een supermaan lijkt hij groter"
tot mogelijk wel veertien procent
en hij schijnt dertig procent helderder
onheilsprofeten denken aan de Apocalyps.

"Nee, Nee, 'k denk niet aan het Einde der Tijden"
zei de oude vrouw, terwijl ze hevig zoog
aan haar bloedende vinger die ze bekneld had
tussen de autodeur die ze dichtsloeg.