dinsdag 28 december 2021

Conquestadore

C   o   n   q   u   e   s   t   a  d  o  r  e

m  e  t   e  e  n   p u n t i g e  s i k
d  i  e    h  e  t   b e g i n   w a s
+    h e t    e i n d e   v a n  d e
o  p  s  t  a  n  d  e l i n g e n
i n    d e   z u i d e l i j k e
g e b i e d e n v a n h e t
A n d e s g e b e r g t e
A n d e s g e b e r g t
A n d e s g e b e r g
A n d e s g e b e r
A n d e s g e b e
A n d e s g e b
A n d e s g e
A n d e s g
A n d e s
A n d
A n
A

 

zaterdag 25 december 2021

Der Hauptmann von Köpenick

Der Hauptmann von Kpenick

Es war einmal ein Schuster
er fand
'ne Uniform und zog sie an
Er sprach zu zehn Soldaten
:
Ihr hrt auf mein Kommando
und sie folgten Mann f
r Mann.

Der Hauptmann von Kpenick
hatte Gl
ck beim Militr, aber ohne Schießgewehr
Der Hauptmann von K
penick
hatte Gl
ck beim Militr mit seinem Trick.

Sie kamen in das Rathaus
Der B
rgermeister zitterte enorm
Heraus die ganze Kasse
im Namen seiner Majest
t und dieser Uniform

Der Hauptmann von Kpenick
hatte Gl
ck beim Militr, aber ohne Schießgewehr
Der Hauptmann von K
penick
hatte Gl
ck beim Militr mit seinem Trick.

(Zwo drei vier fnf, zwei drei vier).

Da gab er den Soldaten
'ne Mark fr etwas Bier und etwas Rauch
Ein dreifach Hoch dem Kaiser
da lachte ganz Berlin
, und Majestt dann spter auch.

Der Hauptmann von Kpenick
Hatte Gl
ck beim Militr, aber ohne Schießgewehr
Der Hauptmann von K
penick
hatte Gl
ck beim Militr mit seinem Trick.

Der Hauptmann von Kpenick.

Drie priesters

Drie priesters

Zij heetten Johannes, Martinus en Daniel.
Ze waren op jaren en dik geworden.
Konden zich niet meer herinneren welke
kinderen ze aangerand hadden, onder wie de
zanger Bono van U2 uit Ierland.

De eerste stond als verstijfd, de tweede
schoof wat heen en weer met zijn voeten, de
derde keerde zijn rug naar de camera.
Johannes mompelde iets onverstaanbaars,
Martinus zei zijn voeten in onschuld te
wassen, en Daniel deed er het zwijgen toe.
We kijken naar drie geestelijken die de lust
niet meer de baas konden en hem lieten
ontsnappen in de maagdelijke kinderen,

die nog nooit zo’n pijn hadden geleden.


Executie

Executie

daar was het moment:
zij stonden klaar voor
het vuurpeloton
de handen hoog geheven
tegen de planken

die hun bloed zouden opvangen
hun armen deden pijn
want zo stonden zij al uren
terwijl het peloton zweeg

zij wachtten op een bevel...
maar dat bleef uit
het moment duurde voort
behalve hun armen kregen zij
ook pijn aan hun ruggen
terwijl hun benen al sliepen
(hoewel ze nog niet dood waren)
ze bleven maar hangen tegen
de planken die hun bloed
zouden opvangen

hun geesten werden beneveld
terwijl het peloton zweeg

zij wachtten op een bevel...
dat kwam: executie uitgesteld
tot nader order

dit was het moment dat zij
hun armen lieten zakken:
executie uitgesteld.

Het Echtpaar

Het Echtpaar

Krasserig gaat het
echtpaar zijn weg
Zij gaat zonder benen
haar gang.

Hij gaat met
verkrampte mond

de advocatuur tegemoet.

Zij draagt een hoed
met rand tegen de
felle zon.
Hij een bekraste
bolhoed

en wat een map lijkt
om de onschuldigen te
verdedigen.

vermoedelijk komen zij
te laat op hun
afspraak met
deze of gene
.

Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio

mogelijk herkent u hem niet meer
maar hij is het wel degelijk
:
Juan Manuel Fangio de autoracer

In de GP van Duitsland startte hij
vanaf pole met slechts half gevulde
tanks en had halverwege een

behoorlijk comfortabele voorsprong
voor een geplande pitstop opgebouwd
,
maar de wielmoer van het rechter

achterwiel rolde onder de auto en
met een bijna onoverbrugbare achterstand
kwam hij als derde terug in de race
.

Na een schitterende inhaalrace
waarin de ontketende Fangio
ronderecord na ronderecord brak

sleepte hij in de laatste ronde
alsnog de overwinning binnen
,
waarbij hij het ronderecord 24,2
seconden scherper zette
.

Cubaanse rebellen ontvoerden hem op
23 februari 1958 op de vooravond
van de
"Gran Premio de Cuba 1958", maar
lieten hem een dag later weer vrij
.

Fangio overleed op 17 juli 1995, op
84
-jarige leeftijd. Hij ligt begraven
in Buenos Aires in Argentinie
.

Krankzinnigen

Krankzinnigen

ineens stonden zij op
keken ons kwaad aan
hun gezichten waren
verwrongen
, vooral hun
monden waren grimassen en bij
sommigen waren de tanden
gruwelijke implantaten
.

in het midden staat de
aanstichter van alles
: een
echte gek wiens ogen
puntjes zijn in een gehavend
gezicht dat bekroond
wordt met een scheve
mond die juist geroepen
heeft
: Sta op, krankzinnigen !!

Onbekende soldaat

Onbekende soldaat

dit zou George Patton kunnen zijn,
ware het niet dat die geen snor droeg,
toen hij militairen mishandelde die
leden aan zware shell-shock en ze
uitschold voor lafaards.
In december 1945, een dag voor hij terug zou
vliegen naar de VS, werd de auto van Patton
geramd door een vrachtwagen.
Hij raakte verlamd tot aan zijn nek en stierf in
een ziekenhuis te Heidelberg aan de gevolgen van een
longoedeem en hartfalen.
Patton werd zestig jaar oud.
Hij ligt begraven op het Amerikaanse oorlogskerkhof in
Hamm, stadsdeel van Luxemburg, waar nog jaarlijks
bewonderaars van de generaal hem eer komen bewijzen.

Maar dit is een onbekende soldaat met snor en sigaret.

Twee bezoekers

Twee bezoekers

Zaten naast elkaar te zwijgen
achter een negentiende eeuwse
cafétafel vol met peuken.
Ze lijken wat bedrukt en kijken
terug op een krankzinnig tijdperk
waarin een koning en keizerrijk
ten onder ging en zij hun beste werk
v e r r i c h t e n.
Ze zaten te zwijgen over hun
toekomst die niet lang
meer zou duren.
De een vanwege zijn drankzucht
de ander vanwege zijn schrijvers
t o e k o m s t
die hem niet langer
geduld zou worden
want door de ramen zie je
vlammen al lekken
aan hun boeken en herinneringen.
L e k k e n.


Zakenlieden

Zakenlieden

Waren het roerend eens over de winsten die
zij zouden behalen over de ruggen van de
arbeiders, de stommelingen die nooit begrepen
waar het in het zakenleven om ging: profijt.
Zij waren het zo eens dat zij hun jassen één
maakten, een siamees zakenverbond.

De een was kalend met een snor, de ander een
biljartbal die je met een keu kon stoten

naar een luguber eindspel van nul en niks.

Zo stonden zij in het tijdperk 1127 aan de
vooravond van de grote beurskrach die hun in
een flits straatarm zou maken.

Gelukkig hadden zij hun siamese jas nog om
het warm te houden in het tijdperk 1127.

Zelfportret

Zelfportret

zie mijn kaken zwaar gearceerd
zie mijn pet met forse strepen
zie mijn revers met zware lijnen 


mijn neus is het ergst toegetakeld

met de strakke lijnen op de vleugels kun
je beter geen meningsverschillen hebben

in mijn mond heerst slechts ja of nee
meer talen kan hij niet spreken of
het moet de militaire buikspreker zijn

die hem voorzegt dat het borstinsigne
is toegekend na een gedienstige zwaai
van de militaire oppercommandant

dat het behalen van insignes niets zegt
over de gruwelijke taferelen waarin
het zich heel nadrukkelijk afspeelde.

 

Zij

Zij

Ze keek hem verleidelijk aan
maar hij zou haar maar voor
de helft bezitten, want haar onderlijf
was afgeplakt met zwaar tekenpapier.

zondag 28 november 2021

Medusa
Medusa
kwaad was ze, zo kwaad

dat ze haar aangezicht verloorhaar hals werd een grote rode vlek die
doordrong in haar truiHaar wangen werden kieuwen

ogen werden tot spleetjesHaar mooie mond verdween

ze kon slechts kwaadaardig slissenhet haar verwerd tot slangen die

naar alle kanten priemdeniedereen die naar haar keek

zou ter plekke verstenenUiteindelijk werd ze gedood en
onthoofd door Perseusen zorgde haar bloed voor het
gevleugelde paard Pegasus.


LachersLachersIn ons land willen we graag lachen

het leven is al erg genoeg.Wij oefenen elke avond voor de tv

in lachen en nog eens lachen.Kijk maar eens naar de programma's,

u komt haast niet meer bij, wij

kunnen lachen en nog eens lachen.U lacht om de grijns (linksboven)

en het scheve lachje van (daarnaast)

of de grimmige lach van oma (links), het
kind ernaast of de gepaste lach (niet te
uitbundig) van de man met het
symmetrische haar en anders

de (gewapende) lacher met de muts

danwel die van zijn verloofde, zij, met de
eeuwig gulle lach van het vrolijk
versterven!


kathedraal

kathedraal

het was op de rivierdijk
dat ik de kathedraal ontdekte, een
bouwwerk van baksteen in een
kruisvorm met losse elementen

de kathedraal was gewend naar iets dat
leek op Maria, maar het was onzichtbaar
doordat het gehuld was in een verblindend
lichtschijnsel op de heuvels van Aalten

op de kathedraal was gevochten in WO II
overal zaten gaten van kogels en bressen
van inslagen door granaten van zwaar
geschut en een moordende vijand

was onder de indruk van dit gebouw
op het puntje van de heuvel langs de ‘diek’
keek langs de funderingen van oud metselwerk
dat leek op de randen van een vulkaan

op deze randen stonden meerdere kruisvormen
ook gewend naar de zegenrijke Maria, het was
daar dat ik een helse pijn voelde bij mijn ruggegraat
ik steeg op naar de blauwe hemel boven mij

steeds verder ging ik omhoog, de kathedraal
werd steeds kleiner, de diek
een smal streepje, vanzelfsprekend werd
ik geweigerd door de apostel Petrus

hij had al vaker te maken gehad met mijn
soort mensen die eeuwig willen leven
in een grazig landschap en daar niks
gedienstigs voor hoeven doen.

Kanaalzicht

Kanaalzicht
nooit kan ik kijken naar het kanaal

tussen Dieren en Hattem en denken dat

het wel goed zit met de Einder, waar wateren omgevingsbeeld elkaar spiegelen

nooit zal ik die Einder zien zoals hij was, een
roerloos beeld van reflectiehij is een gedachtenbeeld geworden

van de eeuwige ontmoeting van bomen en
water en hun spiegelbeeldigheidde Einder lijkt ver en is toch dichtbij

het bladerdak van de bomen

lijkt op kogelgaten of op appelsmaar ook op een Dagpauwoog vlinder

die doodstil zit, maar als hij benaderd wordt

plotseling opstijgt en naar een andere plekgaat, zonder dat hij wordt vastgehouden
door plakband op een transparant

van de ‘Wilde Schilder K’.

Hem

Hemzo ziet het gezicht eruit na een

behandeling met pen en inkt

een vergroting met een kopieerapparaat

(of is het een opname met een drone van

een landschap dat doorkliefd is met lijnen)

wij zien rechtsonder een hand die

gevouwen is bij het gezicht zoals in

opdracht van bekende fotografen

wanneer ze dachten dat je gezicht

interessanter moest lijken dan je was

hij is een zestiger die vergenoegd

glimlacht onder zijn borstelige wenkbrauwen

en zich tevreden stelt met het woord

‘Hem'

Gebouw

Gebouw

stak uit boven de andere

was mooi van grauwheid

op de binnenplaatsen

kwam geen daglicht

in het gebouw werd

Kafka vast gehouden


Kafka was wanhopig

Kafka was wanstaltig

Kafka was waanzinnig

Kafka was wanschapen

Kafka was wanordelijk

Kafka was wantrouwig

Kafka was wankelend.

Dandy manDandy man's Morgens ben ik een literair man, ik
corrigeer de drukproeven, ik schrijf, 

ik kopieer; 's avonds, vanaf half tien,word ik een Engelse 'Dandy' en ik moet be-

kennen dat ik zoiets prettig vind; ik doe
mijn best om ervoor te zorgen dat niemandkan raden wie ik 's morgens was. De
volgende dag ruim ik alle sporen op van

de vorige doldwaze avond...Door een Dandy te worden, wordt een man een
boudoirmens, een uiterst vernuftige Etalage-
pop [begrijp: een winkelpop] die op een paard of op een sofa kan zitten,
die handig op het uiteinde van zijn
wandelstok bijt of kauwt; maar een denkend wezen? nooit. De man die alleen mode in
mode ziet, is een dwaas. Het elegante leven
sluit gedachte noch wetenschap uit; hetwijdt ze in. Zij moet niet alleen leren 

van de tijd te genieten, maar deze ook in
een zeer hoge orde van ideeën te gebruiken.

Clownesk

Clowneskzijn haar dat in de war was

en zijn Hoofd en overhemd met een
vlinderstrik. Grimaldi trad al op als
kleuter van drie, vaak als harlekijn.Na verloop van tijd ontwikkelde hij
vanuit het harlekijnspel zijn meest
beroemde act, een pantomimespel
waarbij hij het karakter Joey (de
clown) uitbeeldde: Een domme man die in
een slapstickverhaal terechtkomt. Een anekdote uit die tijd gaat over een man
die een arts bezoekt om van zijn
depressie af geholpen te worden. De
dokter geeft hem vervolgens het
advies om naar een optreden van
Joseph Grimaldi te gaan 

waarop de man huilend roept: 

Maar ik bén Joseph Grimaldi !!

Brandhout

Brandhout

het was een
zware tocht op
een fiets zonder
banden die veel te
groot voor mij was

met heel veel moeite kreeg
ik de deur zonder glas op dat
rijwiel en zette het in beweging

om mij heen was het sneeuwwit
het vroor op mijn blote benen
en mijn voeten waren ijskoud

ik dacht er niet aan hoe blij mijn
ouders zouden zijn met dit
brandhout waar we ons

uren aan zouden kunnen
warmen in deze strenge
winter van 1944 niet
ver van dat
ellendige
Mofrika
..........

vrijdag 24 september 2021

Veluwse Schaapherders Handcrème

Veluwse Schaapherders Handcrème

dwaalde wat door de plaatselijke Welkoopwinkel
dacht aan het boek IMBOSCH van Anne Semler
tot ik ‘De originele Veluwse Schaapherders Handcrème’ zag

onmiddellijk wist ik wat ik wat ik haar zou schenken
op die dag dat zij haar boek aan de wereld zou tonen, deze
Royale pot van 125 milliliter die 110 gram weegt’.

zelfs de Izegrim die op alles ’neen’ zegt
kan de zalf vermurwen tot een gedweeë dwaas
die zijn handen inwrijft met het wondermiddel.

deze crème heeft in de loop der jaren bewezen
zeer effectief te zijn bij ruwe, schrale, droge,
schilferige en gevoelige handen, helpt ook

bij kloven op handen en voeten.
werkt verzachtend bij eeltvorming.
lange tijd geleden hebben de schaapherders

op de Veluwe het al ontdekt: de ideale
bescherming van hun huid in het Hollandse
klimaat van uitersten, maar vaak kil, in weer en wind.

daarom kan deze schaapherderbodycrème speciaal
gebruikt worden bij velerlei vormen van een gevoelige
huid, zoals een droge tot zeer droge of zelfs ruwe en
 
schrale huid. de crème is verzachtend, voedend en
verzorgend en bovendien vochtinbrengend en heilzaam,
bevordert het herstellende vermogen van de huid.
 

naar behoefte meerdere malen per dag handen
en/of voeten insmeren. Voor uitwendig gebruik.

dinsdag 21 september 2021

Hendrix

Hendrix

bij het maken van een proefrit
op mijn elektrisch gemaakte fiets
voorheen een GIANT mountainbike

hoorde ik loeiend elektrisch gitaarspel
aan het einde van de Lageweg
een zogenaamde B-weg

ik fietste er naar toe, daar moest ik
het mijne van hebben: Jimi Hendrix
speelt aan het einde van een B-weg!!

hach, hach, tiedieouieeh, tiedieouieeh
hach, hach, tiedieouieeh, tiedieouieeh
hach, hach, tiedieouieeh, tiedieouieeh

verstomd stond ik er naar te kijken
bij het maken van een proefrit
op mijn elektrisch gemaakte fiets

fiets en elektrische muziek vloeiden ineen
weiland en veevoeder vloeiden samen in de
reuzen vrachtwagen trailer van Hendrix

hach, hach, tiedieouieeh, tiedieouieeh
hach, hach, tiedieouieeh, tiedieouieeh
hach, hach, tiedieouieeh, tiedieouieeh

voerconcern ForFarmers heeft de naam
Hendrix uit de bedrijfsnaam geschrapt voor
de voeractiviteiten in Nederland en België 

hiermee verdwijnt Hendrix als naam uit de
voerindustrie en ook uit mijn nanachtdroom.

donderdag 22 juli 2021

Minnie's Bow-Tique

Minnie’s Bow-Tique

hier ben ik op mijn best, ik draag

een strak geruite jas, doe het
zonder die lompe schoenen die met

hun klik-klak geluid de sfeer overal
verstoorde waar die elegant hoorde

te zijn zoals op een feestje bij Mickie.

ik draag een passende tas met bijbehorend
hoedje dat mijn snorharen articuleert
(zitten die niet wat te hoog?)
ik hoor de trala trala trala muziek bij
het cartoonboard klinken, kan bijna
niet wachten om mee te zingen:

Welcome to my new bow-tique

Where each and every bow's unique
If fun and fashion are what you seek
Come inside and take a peek

You'll find every kind of bow

And bow-ties too, you know

So no matter what your style

Shopping here is worth your while

If fun and fashion are what you seek

You're always welcome at Minnie's Bow-Tique

Minnie Mouse: (giggles)

Il Papa

Il Papa

gekweld als ik was door mijn ernstige
maagaandoening nam ik een zonnebad

ik knapte er zeer (ultra) van op
kon mij weer vrijelijk bewegen tussen

de bedrieglijke, bleke kardinalen met
hun onfrisse praktijken her en der

mijn huid leek gearceerd met zwarte inkt
voorheen mijn tiara, nu een kalotje

net zo wit als mijn pauselijke haar of
wat daar bij de kapper voor doorgaat

wanneer ik daar eens in de zes weken zit
de kapster mij de les leest over haar tarief

maar ik ben eindelijk genezen van de knoop
in mijn maag die ik kreeg van de armoede

die wij moeten lijden op deze enige planeet
waar God ons mee heeft opgescheept.

Horror Coeli (angst voor de hemel)

Horror Coeli
(angst voor de hemel)

hij vertoont zijn angst voor de hemel
de ogen liggen diep, lippen staan strak
achter zijn voorhoofd is de huid dat ook

in het begin van zijn schrijverschap
zocht hij het absurde met zijn genius
hij staarde in de onmeetbare diepte van

de hel met zijn opmerkelijk zwarte ogen
onder zijn donkerste wenkbrauwen
de dunne lippen in woeste krassen

het grote voorhoofd en de witte neusbrug
laten een stroom zien die straks uitmondt
in een snotgoot die de bovenlip vult van de man

die de geesten opsnoof van hen
die hem veroordeelden tot zijn aandoening:

Aadhunik Bahrat
, moderne Indiase geschiedenis.

'Dampfloks'

'Dampfloks'

door het landschap denderden drie ‘Dampfloks’
achter elkaar met een eindeloze reeks wagons.

ze stootten grote zwarte, smerige wolken uit
die de boombladeren en takken vervuilden.

ze weerspiegelden in het duistere rivierwater
een kolos van zesduizend paardenkrachten
tussen steden gescheiden door roggevelden,
rokende ruïnes en geblakerde fabrieken.

onderweg namen ze steenkool in en water
van de vrijwillige, gedienstige brandweerkorpsen
die ze toedienden via grote slangen in het hart
van het stinkende en smeerolie lekkende gevaarte.

aan het einde van de reis door het land

stapten de sjofel ogende reizigers vermoeid uit

ze zeulden hun koffers en kleren met zich mee
waren terecht gekomen in een extreem nieuw land.

een land zonder extreme cultuur beperkingen.

dinsdag 6 juli 2021

Prikkeldraad

Prikkeldraad

de kampbewaker trok prikkeldraad in
een uiterst krachtige militaire looppas

op weg naar een tetanusslachtoffer

dat koortsijlend op een brits lag

het stekeldraad moest verhinderen
dat er meer offers vielen die

eerst krampen kregen in het gezicht

daarna spasmen in het lichaam

eerst helde je achterover in een spasme
daarna gaven ze je
(het slachtoffer)

een ademnood met de dood tot gevolg

als reactie op de zeer linkse teksten

die Lenin hen had laten zeggen
in de vuurlinies van uitspraken die men

moest doen om deelgenoot te worden

van het oppermachtige Leninisme.

zaterdag 3 juli 2021

Vuilnisechtpaar

Vuilnisechtpaar

het verpakte vuilnisechtpaar
sjokte voort op een landweg
hun ‘krot’ kleding knelde

aan alle kanten staken
hun gebeenten er uit als knotsen
ze zeiden geen woord tegen elkaar

als dat al kon vanwege de kleding
achter hun liep een klein mannetje
(of waren zij reusachtig groot?)

hij zeulde met een pak
dat tot zijn enkels reikte
droeg een Duitse legerpet

het leger had hem afgedankt
ook hij zei niets tegen het
vuilnisechtpaar op weg naar 239

de plek waar zij verteerd werden
niets bleef over van hun ‘krot’ kleding
behalve wat ijzerdraadjes.

woensdag 30 juni 2021

Trein ongeluk

Trein ongeluk

God zag dat het niet goed was,
maar hij verveelde zich die dag, hij
lette niet goed op.

Nu zag hij vanaf de hoogte die hij
beklommen had de situatie: het treinstel
had zich geboord in een ander stel.

Het jammeren van de gewonde passagiers,
het harde kraken van het metaal,
het gieren van de haperende remmen.

Dit alles gebeurde in een Oostenrijks dal
waar de lijnbus naar Hinterbichel stilstond
met ontzet kijkende passagiers.

Hij (God) maakte een schets van deze afstand
op een kladbloc van goedkope makelij
het was tenslotte maar een ongeluk.

Verveelde zich die dag,
lette niet goed op, zittend in
de lijnbus 57 naar Hinterbichel.


vrijdag 25 juni 2021

Cha Cha Cha

Cha Cha Cha

ongeschoren maakte ik haar het hof
zij lachte met haar beminnelijke mond
ik pakte haar om het bekraste middel

leidde haar in mijn cha-cha-cha,
die ook de hare was: cha-cha-cha
(een, twee, drie, cha-cha-cha, een, twee, drie)

wij dansten door tot diep in
de gearceerde, zwarte nacht
onze hielen maakten het geluid: cha-cha-cha

waanden ons op Cuba in de jaren vijftig
in een zwoele nacht met de hoge hakken
van een bliksemschichtige vrouw:

(een, twee, drie, cha-cha-cha, een, twee, drie)
(een, twee, drie, cha-cha-cha, een, twee, drie)

cha-cha-cha.

De Rode Kardinaal

De Rode Kardinaal

lang voordat een kunstenaar
uit de 'Lage Landen' zijn portret maakte
in een heftig bewogen penseelstreek
stapte de Rode Kardinaal in zijn kamer
rond in 1622 als staatssecretaris vol idealen.

hoewel hij zwak en ziekelijk was
stond hij toch op de barricaden
bij het Beleg van La Rochelle
in de strijd tussen het leger van
Lodewijk XIII en dat der
protestante Hugenoten.

vergezeld van zijn tamme
Rode Kardinaal, een vogel die
op zijn schouder een vloeiende
fluitende zang maakte:
ffwwiieeet, ffwwiieeet,
pjjuuuiaang, pjjuuuiaang,
gereproduceerd in zijn krant
de Gazette de France, genoemd
naar het Italiaans voor gazza,
een Euraziatische ekster.

Zijn Snor

Zijn Snor

Vaak keek hij naar zijn doodsbeeld
Zijn Snor die vertikaal stond
op de papierliniëring

Strepen in zijn halsstreek die aan
verhanging deden denken

De morsige Zwarte accenten en de
toevallige plekken op zijn Doodsgezicht
die de gesloten ogen vormden

Zijn Snor die in de loop der jaren
afgeslankt was van breed naar smal

Zo als bij zijn opa van moederskant
van wie nog een woordenloos filmpje
in grijswaarden bestaat, met Zijn Snor.

vrijdag 4 juni 2021

Fluitekruid

Fluitekruid

bij een fietstocht kwam ik
aan weerszijden van het geteerde
pad het fluitekruid tegen
hoger dan ik het ooit gezien had

na de sierlijke bocht om de eik
raakte ik het kruid steeds aan
in mijn herinnering kwam het
gefloten deuntje terug:

fluitekruidfietstocht, fluitekruidfietstocht,

het duurde honderden meters
toen was het plotseling voorbij,
zeeg ik neer op een scheve bank
scheef keek ik naar de horizon

ik verbeeldde me dat zij ook
een beetje uit het lood was
mogelijk was dit een gevolg
van het zwaar ontluikende fluitekruid

dat de planeet deed overhellen
ik leed aan de schoonheid van het kruid
het moest er maar niet meer zijn in
het volgende seizoen in mei.


Zweefvliegen

Zweefvliegen

boven mij zwierden, met de klok mee
een zweefvliegtuig, eerst éen, toen twee
vervolgens drie en toen nog een vierde

ze maakten steeds dezelfde cirkels
met de thermiek mee, waarbij hun
vleugels schitterden, daarna verflauwden

ze tegen een helblauwe lentelucht eind mei,
draaiden, kwamen steeds dichterbij
het leek wel een ode, aan wie?

toen kwam het toppunt: boven hun
doorkruiste een lijnvliegtuig hun circulum
het vloog van zuidoost naar noordwest

toen zij met zwieren gestopt waren
en van noordoost naar zuidwest vlogen
met hun vleugels die ook aan het einde

een kromming hadden zoals gewone vliegtuigen
voor meer efficiency in de luchtstromen
of ten behoeve van iemand die dit zag.

donderdag 20 mei 2021

Karaoke

Karaoke

in de karaoke wedstrijd raakte ik verzeild
samen met mijn zus die een gehandicapte duwde
die aan haar ene been een paarsblauwe invalidenschoen
droeg, die ik de rode koolschoen noemde
aan de andere wat ik een bloemkoolschoen noemde
beide duidden op een zeer zware handicap.
in de opvoering zat ook iemand die half Achterhoeks
half Engels mee zat te brullen, heel merkwaardig, zeer...
ik kon me alleen Corry van Gorp herinneren
die mij een karaokegevoel gaf:
Jodelahiti Jodelahita.

Wierden

Wierden

in de plaats Wierden liep ik op het trottoir
naderde een duivel van metaal die boven
mij bungelde met zijn tong uit de bek
aan de tong zat een belletje dat rinkelde
later zat ik bij een gezelschap voor
de aanbidding van Maria, een onooglijke
gestalte tussen de kerkbanken.

ze was erg streng tegen de duivel
hij mocht zich niet meer vertonen
aan mij en mijn liefje, dat zich verstopt
had voor zijn rinkelende gulzigheid
tussen andere Maria's in een bibliotheek
van het rare Wierden.

Lamborghini

Lamborghini

er was een antieke trekker tentoonstelling gepland
ik hoorde er een ploffen over de spoorlijn naar Zutphen
toen ik bij de plek kwam zag ik een Lamborghini
geen sportwagen maar een trekker in dat
ondefinieerbare Italiaanse blauw dat naar paars neigt
dat ook de wedergeboren Fiat 500 siert
in de kleurtoon 4DA1B3
helaas zag ik alleen maar de voorkant
meer mocht niet van de eigenaar:
Ferruccio Lamborghini die een briljante
carrière bouwde met tractoren, zodanig dat hij
geëerd werd met “Cavaliere del Lavaro”
door de president van Italië.
het merk werd tot een dure wijn bij
de stichter Lamborghini.

woensdag 28 april 2021

Portrait of a hand

Portrait of a hand

Materials:
A human hand, a brick wall, stones,
a table cloth, a Quad amplifier

The time photographed while you were working on the selling
of your beloved Quad on ‘Koningsdag', with tears in your eyes.
The hand of the arm which is covered in military green turns on the knob
that gave you so much pleasure in the 100 Watt sound.
The man who repaired it, an elderly alcoholic, who must be dead by now.
Please note that it is placed on a striped table cloth, so that it can vanish softly,
because it (the Quad) is also deceased by this time of the year that the
King became 53, also named 'Prince Pilsener'.

Louis Radstaak
(based on the series in Studio Cheered - de Volkskrant)

maandag 12 april 2021

Mijn zoon

Mijn zoon

keek lang naar een band
om de enkel van een beeldhouwer

er zaten houten vormen aan
gekraald in een ring

de beeldhouwer erkende dat
die vormen niet allemaal geldig waren

de houten ronde klos wilde hij niet
want die zou hij toch nooit uitvoeren

de man haalde de ring van zijn voet
vroeg mij de klos te verwijderen

met een mesje sneed ik hem uit de ring
daarna werd hij afgespeeld op een pickup

ik keek tegen het binnenwerk
van de verticale draaitafel aan

er kwam geluid uit dat klonk als:
“Mijn zoon, waarom hebt gij mij nu verlaten?"

woensdag 3 maart 2021

Kasteel van Maria

Kasteel van Maria

het was op de Romienendiek
dat ik het kasteel ontdekte, een
bouwwerk van baksteen in een
kruisvorm met losse elementen

het kasteel was gewend naar iets dat
leek op Maria, maar het was onzichtbaar
doordat het gehuld was in een verblindend
lichtschijnsel op de heuvels van Aalten

op het kasteel was gevochten in WO twee
overal zaten gaten van kogels en bressen
van inslagen door granaten van zwaar
geschut en een moordende vijand

was onder de indruk van dit gebouw
op het puntje van de heuvel langs de ‘diek’
keek langs de funderingen van oud metselwerk
dat leek op de randen van een vulkaan

op deze randen stonden meerdere kruisvormen
ook gewend naar de zegenrijke Maria, het was
daar dat ik een helse pijn voelde bij mijn ruggegraat
ik steeg op naar de blauwe hemel boven mij

steeds verder ging ik omhoog, het kasteel
werd steeds kleiner, de Romienendiek
een smal streepje, vanzelfsprekend werd
ik geweigerd door de apostel Petrus

hij had al vaker te maken gehad met mijn
soort mensen die eeuwig willen leven
in een grazig landschap en daar niks
gedienstigs voor hoeven doen

tot mij sprak hij de volgende zin:
“Ga terug, met het hoofd naar beneden”
en zo ging ik weer naar het kasteel
het lichtschijnsel van Maria was verdwenen.


Petrus werd – op eigen verzoek, omdat hij uit eerbied niet op dezelfde manier als Jezus wilde sterven – met het hoofd naar beneden, ondersteboven gekruisigd, en vond zijn laatste rustplaats vlak bij de plaats waar hij gekruisigd werd, in de nabijheid van het stadion van de Vaticaanse heuvel.
 


maandag 15 februari 2021

Praten

Praten

sprak met mijn liefje in de pubertijd
we stonden onder een donkere beukenlaan
op een zomerse dag in de jaren ’50

zij zou graag zo’n laantje hebben bij haar
toekomstig huis, maar ze kon geen bomen kiezen:
beuken, eiken, linden, populieren of essen

ik peinsde over, wat zou ik willen:
het zien van een wapperend beukenblad,
het klepperen van een stug eikenblad,

het zacht bewegen van een lindenblad,
het ratelen van een populierenblad
of het trillen van een espenblad

een tijdlang waren wij sprakeloos
“Heb je ooit wel leren praten?”
zei iemand eens tegen mij

ik denk het niet, mijn praten was als
het bewegen van een lindenblad
een zacht en zoemend geluid

als een wesp in de zomer,
vlak voordat hij steekt.

woensdag 3 februari 2021

B117

B117

het B117 virus uit Engeland
dat is gemuteerd uit Covid 19

het heet zo omdat het zijn plek is
in de stamboom van het coronavirus

maar zou het ook een taperecorder
zijn van het merk Tesla, de B117

of een laptop van het merk Acer
het zogenaamde B117 model

of een veelkleurige lamp B117
van het merk Par Can

of een wit leren bed B117
van het merk Maxwest USA

of een gereedschapswagen B117
van het merk Kraftwerk

of hebben die niet genoeg spijkereiwitten
om ons vast te nagelen in de doodskist

met de Union Jack erover gedrapeerd
op weg naar de verbrandingsoven

halleluja, halleluja.

donderdag 21 januari 2021

Hans Mellendijk

Hans MellendijkHans Mellendijk op een zwaar rokende tractor

rijdt door eigen tuin, dwars door een houten schutting

naar een ruimte daarachter, vol met meubelen 
uit
de gezellige sfeer van de kringloopwinkel.Hans Mellendijk doet pogingen om een uit 

drie delen bestaand staketsel van buizen 
die
omhoog wijzen van richting te veranderen

bij een poëzievoordracht buiten in een weide.Hans Mellendijk als de aangever van de dichters

in de Achterhoek bereidt zich voor op een rede

aan het gewone volk om zich te wenden tot

“die totale Poesie” van Hans Sleutelaar.Hans Mellendijk zag de Falcon Heavy van Space X

met een rode Tesla roadster vol brullende motoren
.
Hij dacht: het moet niet gekker worden.

Of heet dat nu verbeelding?Dit verschijnsel wordt nader onderzocht door

Het instituut Praktische Poëzie.

dinsdag 19 januari 2021

Terreingedicht

Terreingedicht

was met de fiets op een helling
vol markeringen die de weg wezen
al had ik volstrekt geen idee welke
weet ook niet welk land het was
mogelijk ergens in Oost-Europa.

langs de weg lagen af en toe balen
gemaakt van oud gehakseld gras
ze maakten verschillende hoeken
met de rand van de weg zoals vlakken
binnen een Kubistische rechthoek.

ik nam een weg naar willekeur
die leidde omlaag naar een rivier
liep over het water gelijk Wieookweer
kwam uit bij een groezelig Esso tankstation
waar de boot lag met de naam Cybernetica

ik slaagde erin om aan boord te komen
vertrok toen de aak zich vol geladen had
zweefde mee op de zeer woeste golven
het terrein deinde ook moedwillig mee
na lang gezwalkt te hebben versmalde

het water zich, werd de sloot uit mijn jeugd
waar ik terecht kwam in de auto die ik even had
een Peugeot die scheef hing in het oeverzand
mijn metgezellen liepen langs met een glaasje
ik kroop in de auto en zette koers naar de sloot

hoewel het zomer was, was het toch bevroren
maar de auto bleef drijven en ik keek naar bomen
die bekrast waren met namen als IPV en GYMP
dichtbij het huis van de familie van Gerhard
met vrouwen die een voornaam profiel hadden

met hun wilde ik het op een drinken zetten
als ik niet uit mijn droom was gesmeten.


maandag 18 januari 2021

Menu

Menu

  1    Moederloon
  2    Gefeliciteerd
  3    Varen
  4    Wereldreis
  5    Zekerheid
  6    Leenconstructie
  7    Huisjesmelker
  8    Op reis
  9    Uitponden
10    Wie spaart

voorgelezen van het menu op de
tekening ’Hielectrola’, ooit geschonken
aan Adriaan Hiele die 80 wordt
op 19 januari 2021.

 zondag 3 januari 2021

Goin' down, Goin' down...

Goin’ down, Goin’ down…

dit is mijn laatste foto
1280 x 960 pixels groot voor
ik neerstortte in haar herfsttuin

zij bewaarde mij, hing mij op
aan een touwtje in de werkplaats
van haar man en dacht er niet meer aan

tot er een individu belangstelling toonde
hij nam mij mee naar zijn zolderkamer
prutste mijn 2 GB foto kaartje in een

Micro SD adapter van Kingston
duwde mij daarna in de geheugensleuf
van een HP Vivera printer

toen verscheen een symbool met
No Name op het beeldscherm
daar zat ik met de laatste foto:

Goin’ down, Goin’ down…
men ziet gekruiste boomtakken, een grasveld,
gevallen bladeren en nog net een autowiel

dit is het raadsel van een Falcon Dragon Smart drone
Gear 2 Play
voor kinderen van 14 jaar en ouder
Goin’ down, Goin’ down…