vrijdag 17 januari 2014

the dna modulatorthe dna modulator - haar moeder stierf onverwacht, zij bleef achter met foto's, ze wilde iets meer...
ze besloot een geluidsplaat te maken op basis van het dna van haar: broeem, brooooeeem, broo......